Operační program Životní prostředí a fond EU

Typová opatření pro omezení sucha

Hlavním účelem webové mapové aplikace „Typová opatření pro omezení sucha“ je zpřístupnit široké veřejnosti informace o možnostech řešení opatření pro omezení sucha v zájmovém území pomocí zobrazení podkladů o vzorových lokalitách, ve kterých byla realizována opatření pro omezení sucha. Vzorové lokality jsou zájmovému území přiřazeny na základě podobnosti vybraných územních charakteristik. Zájmovým územím je myšlena buď konkrétní plocha (pro plošná opatření), nebo konkrétní úsek vodního toku (pro opatření revitalizace na tocích).