Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Výstupy

Datová sada obsahuje identifikaci lokalit – hydrologických povodí (HLGP), významných vodních nádrží (NADRZ) a hydrogeologických rajonů (HGR) ČR – rizikových vzhledem k nedostatku vody pro její užívání, zejména odběry. Datovou sadu zpracoval VÚV TGM, v.v.i., v roce 2016 v rámci dílčího úkolu „Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod“ projektu „Sucho v krajině“, v gesci Ministerstva životního prostředí.

Popisné informace k datům (metadata) jsou k dispozici na adrese:
http://heis.vuv.cz/xmicka/?ak=detail&uuid=CZ-VUV-MD-SuchoRiskUzivani

Mapová aplikace "Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR" je k dispozici na adrese www.suchovkrajine.cz/vodni-audit.

Aplikace "Výpočet množství zachytitelné srážky" umožňuje uživateli provést v prostředí webového prohlížeče výpočet celkového množství zachytitelné srážky na základě ročního srážkového úhrnu v dané lokalitě a parametrů odvodňovaných povrchů. Aplikace je k dispozici na adrese www.suchovkrajine.cz/vypocet-mnozstvi-zachytitelne-srazky.

Přílohy

PřílohaVelikost
školeni-prezentace0 bajtů
školeni-video0 bajtů
podklad pro školení0 bajtů