Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Výstupy

Na základě podrobné analýzy situace v ČR (přírodní podmínky, vodohospodářské využití, řešené problémy) byly zvoleny 4 hlavní pilotní lokality:

  • 1. Vodní nádrž Švihov na Želivce
  • 2. Vodní zdroj Ústí nad Orlicí
  • 3. Vodní zdroj Ostrožská Nová Ves
  • 4. Vodní zdroj Bzenec – komplex

Shromážděny a vyhodnoceny byly i dílčí údaje z několika dalších lokalit. Podrobné popisy a vyhodnocení informací z pilotních lokalit je součástí příloh závěrečné zprávy.

Úkol monitoring přináší rozšíření pozorovacího systému, aby bylo možné jednotlivé typy opatření posoudit z pohledu kvantity a kvality vody, ale také z pohledu environmentálního. Vhodné lokality (kde se předpokládá realizace jednotlivých opatření) pro monitoring budou zmapovány, objekty byly realizovány a v průběhu roku 2017 začal jejich provoz.

Úkol „Systémové nástroje“ v sobě skrývá aktivity, které budou podporou pro státní správu, a to především pro odbor OOV MŽP. Hlavními výstupy bude maketa operačního plánu, typový plán „Dlouhodobé sucho“ a pilotní webová aplikace, která bude sloužit pro rozhodování v období sucha na jednotlivých úrovních managementu. Jednotlivé principy budou definovány v operačním plánu a jeho metodice a v typovém plánu „Dlouhodobé sucho“. Nedílnou součástí pro sestavení takovéhoto systému je podrobný výpočet hydrologické i vodohospodářské bilance a indikátorů pro povrchové i podzemní vody ve vysokém rozlišení na území České republiky.

Přílohy

PřílohaVelikost
Systémové nástroje - zpráva17.23 MB
Výpočet vodohospodářské bilance4.6 MB