Operační program Životní prostředí a fond EU

Monitoring

Hydrologický režim vodních toků je v posledních letech měněn postupem klimatických změn, a to zejména zvyšující se teplotou vzduchu, zvyšující se potenciální evapotranspirací, změnami v plošném rozložení srážek, sníženou zásobou vody ve sněhu a dalšími. Aplikace umožňuje naměřená data v pilotních lokalitách prohlížet a porovnávat v základních charakteristikách s lety předchozími od roku 1961.