Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Ochranná pásma vodních zdrojů

Na základě podrobné analýzy situace v ČR (přírodní podmínky, vodohospodářské využití, řešené problémy) byly zvoleny 4 hlavní pilotní lokality:

  • 1. Vodní nádrž Švihov na Želivce
  • 2. Vodní zdroj Ústí nad Orlicí
  • 3. Vodní zdroj Ostrožská Nová Ves
  • 4. Vodní zdroj Bzenec – komplex

Shromážděny a vyhodnoceny byly i dílčí údaje z několika dalších lokalit. Podrobné popisy a vyhodnocení informací z pilotních lokalit je součástí příloh závěrečné zprávy.