Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Vodní audit

Mapová aplikace "Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR" je k dispozici na adrese www.suchovkrajine.cz/vodni-audit.

Aplikace "Výpočet množství zachytitelné srážky" umožňuje uživateli provést v prostředí webového prohlížeče výpočet celkového množství zachytitelné srážky na základě ročního srážkového úhrnu v dané lokalitě a parametrů odvodňovaných povrchů. Aplikace je k dispozici na adrese www.suchovkrajine.cz/vypocet-mnozstvi-zachytitelne-srazky.