Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Monitoring

Úkol monitoring přináší rozšíření pozorovacího systému, aby bylo možné jednotlivé typy opatření posoudit z pohledu kvantity a kvality vody, ale také z pohledu environmentálního. Vhodné lokality (kde se předpokládá realizace jednotlivých opatření) pro monitoring budou zmapovány, objekty byly realizovány a v průběhu roku 2017 začal jejich provoz.