Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Výstupy

Datová sada obsahuje identifikaci lokalit – hydrologických povodí (HLGP), významných vodních nádrží (NADRZ) a hydrogeologických rajonů (HGR) ČR – rizikových vzhledem k nedostatku vody pro její užívání, zejména odběry. Datovou sadu zpracoval VÚV TGM, v.v.i., v roce 2016 v rámci dílčího úkolu „Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod“ projektu „Sucho v krajině“, v gesci Ministerstva životního prostředí.

Popisné informace k datům (metadata) jsou k dispozici na adrese:
http://heis.vuv.cz/xmicka/?ak=detail&uuid=CZ-VUV-MD-SuchoRiskUzivani

"Aplikace pro simulaci funkce malé vodní nádrže" je k dispozici na adrese https://mvn.vuv.cz/. Aplikace MAVONA umožňuje rámcové posouzení vlivu malé vodní nádrže na odtokový režim a je tak podpůrným nástrojem pro její navrhování.

Mapová aplikace "Databáze lokalit řízené dotace v ČR" je k dispozici na adrese www.suchovkrajine.cz/rizena-dotace-podzemnich-vod.